Pinksteren

IMG_0175.JPG (3)

Gisteren sprak ik aan het eind van mijn 24 uursdienst met een bijna 100 jarige vrouw.
Ze heeft een kwetsbare gezondheid, maar is nog zeer helder van geest. Ze wist precies wat ze wilde. Dat riep soms wat wrevel bij me op, maar dat maakte haar ook zo leuk, zo eigen.

Ik vertelde haar dat ik over een uur wegging en dat ik werd afgelost door een collega. Dus je hebt een vrij weekend, zei ze. ‘Nee, ik werk dit weekend in de thuiszorg, vertelde ik.’

‘Het is Pinksteren’
‘Ja, zei ze, de uitstorting van de Heilige Geest’.
‘Nou, dat vind ik wel moeilijke taal, wat u nu zegt ‘ zeg ik.
‘Wat betekent dat?’ vraag ik.

Met haar lange levenservaring en helderheid van geest schatte ik in dat ze me daar vast wel meer over te vertellen had. ‘Poeh, zei ze en ze aarzelde……totdat ze zei “ De dominee, die weet het wel”.
Ik moest van binnen lachen om dit antwoord en er bekwam mij een gevoel dat ze zich er gemakkelijk vanaf maakte. Ik verwachtte dat ze er meer over te vertellen had.
‘Ja, ik denk dat hij het ook wel weet’ zei ik.
Ik probeerde het nog eens: “ wat stort de Heilige Geest dan uit” denkt u?
Het was stil en ik wachtte af…

En ineens zei ze: “ De liefde onder de mensen”.hart
Ik was geroerd door dit eenvoudige antwoord dat er ineens uit kwam.

‘Hebt u dat in uw leven ook zo ervaren, vroeg ik haar’
Wat ze daarop antwoordde weet ik niet meer; ze had al vijf van haar 12 kinderen begraven.
Ze vertelde over haar wens van vroeger om van Hervormd naar Gereformeerd over te gaan, omdat ze met een Gereformeerde man ging trouwen.

Ik vertelde haar dat ik naar de Dominicanenkerk ging. Dat vond ik wel spannend, daar het ‘roomse gebeuren’ onder veel ouderen van een ander gezindte, soms moeilijk te horen is. Ze vroeg me daarop of het ook druk was in de katholieke kerk.
‘Ja, vertelde ik, de kerk waar ik toe behoor daar is het wel vol ja’
‘Veel jonge mensen, maar het is ook wel een moderne kerk, voegde ik er aan toe’.
Ze keek me aan. Ik was benieuwd wat ze toen dacht, maar het was genoeg.
Ze was zichtbaar moe.
En ik was tevreden met haar vertrouwen en blij met deze eenvoudige vertaling van dit elk jaar weer moeilijke terugkerende thema van de Pinksterdagen.

3 juni 2017

Comments are closed